Logo Budimex

  1. Ferrovial
  2. Budimex

Czym się zajmujemy

Budimex oferuje usługi z zakresu budownictwa ogólnego, ekologicznego, energetycznego i przemysłowego, a także usługi sprzętowe i laboratoryjne, jednocześnie prowadząc sieć wytwórni mas bitumicznych na terenie całej Polski.

Jesteśmy firmą budowlaną oferującą szeroki zakres usług, w tym generalne wykonawstwo budynków użyteczności publicznej, budownictwa komercyjnego, przemysłowego, mieszkaniowego oraz obiektów sportowych. Stopniowo zwiększamy nasze zaangażowanie w sektorze zarządzania obiektami (obsługa nieruchomości i obiektów infrastrukturalnych) oraz gospodarki odpadami. 

Ponadto jako uzupełnienie naszej działalności posiadamy i prowadzimy wytwórnię mas bitumicznych o ugruntowanej pozycji oraz rozbudowane zaplecze laboratoryjno-technologiczne. 

Budownictwo ogólne

Nasza działalność budowlana ma zasięg ogólnopolski i obejmuje pełen zakres usług w obszarze budownictwa ogólnego. Potencjał spółki umożliwia nam realizację wielu złożonych projektów równocześnie. 

Zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich etapach procesu budowlanego i proponujemy naszym klientom optymalne rozwiązania technologiczne. 

Naszą ofertę uzupełniają spółki należące do grupy: FBSerwis – oferująca kompleksowe usługi w zakresie Facility Management oraz Mostostal Kraków – specjalizująca się w wykonywaniu konstrukcji stalowych.  

Ochrona środowiska

Poprzez budowę, modernizację i rozbudowę obiektów z obszaru gospodarki ściekami oraz zagospodarowania i utylizacji odpadów przyczyniamy się do zmniejszenia negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. 

Jednym z przykładów takich realizacji jest Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków. Zrealizowana przez nas przebudowa zwiększyła przepustowość do średnio 140 000 m3 na dobę. Takie zwiększenie przepustowości umożliwiło odbiór nieczystości nie tylko z całego miasta, ale także z sąsiednich gmin.

Uczestniczyliśmy również w budowie pierwszego w Polsce zakładu utylizacji odpadów. Nowa spalarnia śmieci w Warszawie stanowi istotny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju.

Projekty z zakresu energetyki i przemysłu

Sektory energetyczny i przemysłowy są kluczowymi obszarami naszej międzynarodowej ekspansji. Jesteśmy obecni na tym rynku od wielu lat. Aby dostarczyć naszym klientom najbardziej innowacyjne rozwiązania, oferujemy realizację projektów zarówno jako generalny wykonawca, jak i w konsorcjach z wiodącymi firmami z branży energetycznej i przemysłowej.

Usługi sprzętowe

Zapewniamy wysoko wykwalifikowane kadry oraz nowoczesny sprzęt do robót ziemnych, rozkładania masy, frezowania nawierzchni, palowania i usług dźwigowych oraz profesjonalny transport niskopodwoziowy.

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Dysponujemy siecią wytwórni mas bitumicznych na terenie całej Polski o łącznej wydajności 320 ton na godzinę i około 3,5 mln ton rocznie. 

Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie technologii recyklingu destruktu. Znakomite zaplecze technologiczno-laboratoryjne umożliwia nam optymalizację produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych pod względem wymagań technicznych oraz kosztów materiałów. Nasze mieszanki spełniają wymagania norm europejskich dla wyrobów budowlanych i są oferowane w konkurencyjnych cenach. 

Usługi laboratoryjne

Posiadamy własne rozbudowane zaplecze laboratoryjno-technologiczne na terenie całej Polski, co pozwala nam na prowadzenie efektywnej bieżącej kontroli jakości robót budowlanych oraz analizę powykonawczą. Uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB1414.

Rozumiemy potrzebę stałego doskonalenia metod badawczych. Dlatego współpracujemy z renomowanymi jednostkami badawczymi i naukowymi w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości. Dzięki temu cieszymy się opinią wiarygodnego i cenionego partnera biznesowego.

Google Play App Store